MOoNDaNcE

MOoNDaNcE


  Türk Hacker

  Paylaş
  avatar
  ScReaMDarKNesS
  Admin

  Mesaj Sayısı : 74
  Location : Eskişehir
  Kayıt tarihi : 09/12/07

  Türk Hacker

  Mesaj  ScReaMDarKNesS Bir Paz Ara. 09, 2007 8:43 pm

  hacker’lyk aleminin son efsanesi. Bir Türk, lakaby Yskorpitx. Tüm dünyadan hacker’laryn, çökerttikleri siteleri kaydettikleri, Ytalyan güvenlik sitesi Zone-h’de, hack’ledi?i 141 bin siteyle ilk syrada. Önce Microsoft’un Meksika sitesini hack’lemesi olay oldu. 17 Mayys’ta 43 bin siteyi 10 dakika içinde çökertmesiyle asyl sükseyi yapty. Hack’ledi?i sitelere üzerinde ****** resmi olan bir Türk bayra?y ve PKK, Yunanistan, Fransa ve Ermenistan’la ilgili küfürlü bir mesaj byrakyyor.

  Ancak onun hakkynda, zehirli iskorpit baly?yndan türetti?i ismi ve ya?y dy?ynda hiçbir ?ey bilinmiyordu. Baktyk olmayacak, Yskorpitx’in pe?ine dü?tük. Yzini bulmamyz iki gün sürdü. Önce web site tasarymcysy bir arkada?yna ula?tyk. E- posta ile konu?ma iste?imizi bildirdik. Uzun uzun derdimizi anlattyk. Ertesi gün ikna oldu. Bizimle telefonla ba?lantyya geçti. Yskorpitx, 45 ya?ynda, Ege’de ya?yyor ve muhasebecilik yapyyor. Me?er bu hacker’lyk i?lerine de, internette tavla oynarken puanlary çalynynca ba?lamy?.

  Nasyl ba?ladynyz bu i?lere?

  - Hacker’lykla 2002’den beri ilgileniyorum. Bir hobi gibi. turk.net’te sanal tavla oynarken ba?lady bu merakym aslynda. Bir gece oyunda tüm puanlarymy çaldylar. Çok da u?ra?my?tym onlary biriktirmek için. turk.net’in operatörlerine bildirdim durumu ama hiç ilgilenmediler. Ben de bunu nasyl yaptyklaryny merak ettim ve kurcalamaya ba?ladym. Kysa süre sonra, ne kadar puan varsa ele geçirdim. Muhasebeciyim aslynda. 1989’da bilgisayarla muhasebe tutulmasyna izin verildi?inden beri, bilgisayarla iç içeyim. ?imdi 45 ya?yndayym, hálá bo? zamanlarymda u?ra?yyorum.

  Dünyada hacker’lykla ilgilenen herkes tanyyor sizi. Bu nasyl oldu?

  - Beni Microsoft’un Meksika sitesini hack’ledikten sonra tanydy ço?u insan. Microsoft’u hack’lemenin anlamy benim için çok büyük.

  Peki, 17 Mayys’ta 43 bin siteyi çökertirken bir amacynyz var myydy?

  - Ermeni yasa tasarysy.

  Kendinizi sanal ortamda bir sava?çy olarak my görüyorsunuz?

  - Yakynda sava? meydanlary, silahlar kalmayacak, tüm sava?lar dijital ortamda yapylacak zaten. Türk siteleri, PKK sempatizanlary tarafyndan sürekli tehdit ediliyor. Sitelere Apo resmi ve mar?lar byrakyyorlar. KKTC sitelerine de Rumlar saldyryyor. Bush Türkiye’ye geldi?inde, Brezilyalylar Türk sitelerine kar?y sava? ilan etmi?ti. Binlerce siteyi korumaya aldym. Bunlardan biri de, KKTC Bayrak Radyo TV’nin sitesiydi. Sitenin webmaster’y benimle ba?lantyya /_newsimages/1622172.jpggeçip, i?i devralana kadar, siteyi Rum hacker’lardan korudum. Yskorpitx’in kötü bir amacy yok. Türklere kar?y dijital ortamda yapylanlara bir kar?ylyk vermek amacym. Bili?im alanynda biz de varyz demek. ABD ve Avrupalylara aslynda ne kadar içi bo? bir teknolojiye sahip olduklaryny göstermek. Halkyn duygularyna tercüman oldu?umu dü?ünüyorum. Ermeniler konusundaki suçlamalar çok a?yr. Onlar bizim yumu?ak tarafymyzy buluyorlar. Biz de sanal ortamda onlara kar?ylyk veriyoruz. Sitelere byrakty?ym küfürlü mesaj, benim üslubum de?il aslynda. Ama böyle olmasyny onlar istiyor.

  SYTELERY GÜNDEME GÖRE HACK’LYYORUM

  Hack’leyece?iniz siteleri neye göre seçiyorsunuz?

  - Siteleri biraz gündem belirliyor. Danimarka’daki karikatür krizi zamanynda da, Danimarka sitelerine kar?y saldyrylar yaptym mesela. Türk sitelerine kesinlikle el sürmüyorum. Tehlikede olanlary koruyorum.

  Ama Antakya Devlet Hastanesi’nin sitesi gibi Türk kamu sitelerinde de sizin mesajynyzy görüyoruz.

  - Hosting ?irketleri üzerinden binlerce site taryyorum. Arada Türk siteleri de kary?abilir. Örne?in geçen gün ABD’li bir ?irketten hosting alan Digiturk’ün sitesi kar?yma çykty. Yalnyzca uyary mesajy gönderdim. Türk sitelerini kullanym dy?y byrakmak gibi bir amacym yok. Yalnyzca güvenlik açyklaryny gördü?ümde uyaryyorum.

  Sizi rekortmen hacker yapan ?ey nedir?

  - Yüzde yüz Türk yapymy bir yazylym kullanyyorum. 15 saniyeden daha az sürede, üç bin 500 siteye ula?abiliyorum. Zaten i?inizi en çok 10 dakikada bitirmeniz gerekiyor. Özellikle ABD’deki siteler, çok oyalanan hacker’lary fark edebiliyor. 43 bin siteyi, 10-12 dakika içinde hack’ledim. Böyle hyzly olamadyklary için bu kadar ba?aryly olamyyorlar.

  Bu bilgi ve yetene?inizi hacker’lyktan ba?ka ?eyler için kullanyyor musunuz?

  - Hacker’lar kara ve beyaz olarak ikiye ayrylyr. Kara olanlar, son olarak Gima’ya yapylan saldyrydaki gibi kredi karty kopyalayan hacker’lar. Ben böyle bir hacker olsaydym, inanyn tüm hacker’lardan daha çok kredi karty bilgisine sahip olurdum. Ama ?u anda cezaevinde olurdum herhalde. Ben internette kar?yma çykan database’leri yok ediyorum, benden sonra gelen hacker’lar bulmasyn diye. Bu kötü niyetli insanlar, kolayca yakalanyyor.

  Türklerin hacker’lykta Brezilyalylary bile geride byrakty?y yönünde haberler çykyyor. Sizce neden Türkler hacker’ly?a merak saldy?

  - Ben ADSL’in yaygynla?masyny büyük bir etken olarak görüyorum. Eski ba?lantylarla hacker’lyk yapylamazdy zaten. Genç insan sayysy çok ve hepsi de inanylmaz yetenekli. Bilgisayar meraky ve zeka biraz fazla oldu mu, gençler hacker’ly?a saryyor.

  YSKORPYTX OLDU?UMU AZ KY?Y BYLYYOR

  Yskorpitx, iskorpitten geliyor. Türkiye’de ço?unlukla Ege Denizi’nde bulunan, çarpan baly?ynyn ismi. Ynsana çarpty?ynda, deriyi ?i?iren bir tür zehirli balyk. Yskorpitx oldu?umu, ailem ve çaly?ma arkada?larym biliyor sadece. Küçük bir yerde ya?ady?ym için kolayca duyulabilir ve de?ifre olabilirim. Çok büyük ?irketler ve sitelerle u?ra?ty?ym için beni çekemeyen pek çok insan var.

  SAHTEKARLI?A GYRMEDY?YM YÇYN YÇYM RAHAT

  Yeni bili?im yasasyna göre, evinizden hacker’lyk yapynca suçlu, internet kafeden yapynca suçlu olmuyorsunuz. Böyle saçmalyklar var. Ama yasadan önce de, yurtiçinden hiçbir siteyle u?ra?mady?ym, sahtekarly?a girmedi?im için içim rahat. Benim amacym protesto. Yabancy siteleri hack’leyerek Türklerin sesini duyuruyorum.

   Forum Saati Ptsi Ara. 17, 2018 6:00 pm